• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có video Ngay lúc này, tư thế địt t yêu thích nhất

congacomo

Yếu sinh lý
Tư thế tao yêu thích nhất là bế em lên. Bế lên dã cảm giác mình là thằng đàn ông mạnh mẽ vkl. Cơ mà tư thế đó tốn sức thì thôi rồi, khỏe thì bê đc 2 phút, yếu thì chắc chưa đến 1 phút đã mỏi nhừ người luôn. Nhưng được cái bế lên phụ nữ sẽ cảm nhận được nhiều thứ và dễ lên hơn.
 

Khongcoso

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Tư thế tao yêu thích nhất là bế em lên. Bế lên dã cảm giác mình là thằng đàn ông mạnh mẽ vkl. Cơ mà tư thế đó tốn sức thì thôi rồi, khỏe thì bê đc 2 phút, yếu thì chắc chưa đến 1 phút đã mỏi nhừ người luôn. Nhưng được cái bế lên phụ nữ sẽ cảm nhận được nhiều thứ và dễ lên hơn.
Haha, t chưa thử kiểu bế bao h
 
Bên trên