• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Việt Nam dịch từ thuần việt ra nó thế nào ?

Cà Chớn

中国
Việt là chạy
Nam là Đực
vậy là Chạy Đực à ?

Sao chúng mày lại không dùng thuần việt mà lại xài Hán Việt ?

hở chạy đực vì lai cái ! =))
 
Bên trên