• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Thích Minh Tuệ

Tuthandidao99

Tao là gay
Ở đây chó k não nhiều nhưng đứa đọc hiểu k thiếu m dám nói k phải 70% LÀ Ít nhất số bl khen thầy mày là seeding k. Nick clone nhìn là ra check bừa 1 bài cũng ra. Nếu thầy m seeding mày tự nguyện bố mẹ m bị ô tô đâm chết dám thề k
Mày lảm nhảm chả hiểu đéo gì viết 1 mạch xem nào, phân tích dẫn chứng
 

volam2201214

Thạc sĩ
Óc chó lảng à. Nếu thầy m liên quan đội ngũ seeding buff bình luận tik tok thì bố mẹ mày ô tô đâm chết m dám thề k
cái địt mẹ nhà mày nữa ngu lại từ hào như mình thông minh lắm :)) , bị bố chửi cho ko khác gì 1 con súc vật vẫn cười sung sướng,địt mẹ thằng bố con mẹ mày bị tao tổng sỉ vả cho như chó mà vẫn ngồi cười,địt mẹ mày tao hỏi thật mày có hiểu tiếng người ko con súc vật ????hiểu thì phải biết nhục để mà cắm mặt vào hố xí nốc cứt mà ăn cho xứng đáng là 1 con súc vật nhé con trai
.dc rồi bố sẽ cố ỉa thêm cho con ăn.rep lại tao tiếp chứng tỏ mày đồng ý há mồm ra đớp cứt của tao và chứng tỏ mày đồng ý bố mẹ mày đã bị ô tô đâm chết :))
 

volam2201214

Thạc sĩ
Thế thì mày sủa đi thay vì cắn bậy như 1 con chó. Ví dụ như t vs m cá sau 7 ngày kết cục thằng tuệ ngu chủ của mày sẽ là gì. Công an canh như này đéo đứa nào cũng đoán đc còn m dám nói k. Hay địt mẹ mày nói xem thầy mày ngoài tuyên truyền văn hóa học tu đros truyền thừa sách địt thèm đọc thì làm con cặc gì. Đcm hốc công đức địt có ng xem chứng lồn đc quả
địt me não cho súc vật
cái địt mẹ nhà mày nữa ngu lại từ hào như mình thông minh lắm :)) , bị bố chửi cho ko khác gì 1 con súc vật vẫn cười sung sướng,địt mẹ thằng bố con mẹ mày bị tao tổng sỉ vả cho như chó mà vẫn ngồi cười,địt mẹ mày tao hỏi thật mày có hiểu tiếng người ko con súc vật ????hiểu thì phải biết nhục để mà cắm mặt vào hố xí nốc cứt mà ăn cho xứng đáng là 1 con súc vật nhé con trai
.dc rồi bố sẽ cố ỉa thêm cho con ăn.rep lại tao tiếp chứng tỏ mày đồng ý há mồm ra đớp cứt của tao và chứng tỏ mày đồng ý bố mẹ mày đã bị ô tô đâm chết :))
 

volam2201214

Thạc sĩ
Giả dụ tk này n bảo n tu thích minh tuệ đạo riêng giáo riêng thì chả ai làm j nó. Nhưng lại dìm bọn phật cái giáo nổi tiếng u mê chó điện xuống để nâng bản thân lên . Bóc chuyện xấu của phật chó ra để pr. Lại còn đéo có kinh sách để giảng. Nên đc quả này công an nó canh là tịt r . Kế hoạch hay nhưng mượn danh ngu. Chuẩn bị đéo kỹ. Chọc 2 thế lực lớn 1 là nhà phật 2 là nhà nc. Chưa làm đã thấy ăn cứt r. Dân vn ví dụ lũ xàm này ngu như con chó . Chùa mà sập hết lấy đéo đâu để lũ ngu thua con chó như chúng mày yên phận. Nên phật chỉ đàn áp chứ đéo diệt còn quản dân . Tk tuệ muốn diệt phật thì đm 2 thế lực n đì đéo quá 30 ngày là chìm
cái địt mẹ nhà mày nữa ngu lại từ hào như mình thông minh lắm :)) , bị bố chửi cho ko khác gì 1 con súc vật vẫn cười sung sướng,địt mẹ thằng bố con mẹ mày bị tao tổng sỉ vả cho như chó mà vẫn ngồi cười,địt mẹ mày tao hỏi thật mày có hiểu tiếng người ko con súc vật ????hiểu thì phải biết nhục để mà cắm mặt vào hố xí nốc cứt mà ăn cho xứng đáng là 1 con súc vật nhé con trai
.dc rồi bố sẽ cố ỉa thêm cho con ăn.rep lại tao tiếp chứng tỏ mày đồng ý há mồm ra đớp cứt của tao và chứng tỏ mày đồng ý bố mẹ mày đã bị ô tô đâm chết :))
 
địt me não cho súc vật
cái địt mẹ nhà mày nữa ngu lại từ hào như mình thông minh lắm :)) , bị bố chửi cho ko khác gì 1 con súc vật vẫn cười sung sướng,địt mẹ thằng bố con mẹ mày bị tao tổng sỉ vả cho như chó mà vẫn ngồi cười,địt mẹ mày tao hỏi thật mày có hiểu tiếng người ko con súc vật ????hiểu thì phải biết nhục để mà cắm mặt vào hố xí nốc cứt mà ăn cho xứng đáng là 1 con súc vật nhé con trai
.dc rồi bố sẽ cố ỉa thêm cho con ăn.rep lại tao tiếp chứng tỏ mày đồng ý há mồm ra đớp cứt của tao và chứng tỏ mày đồng ý bố mẹ mày đã bị ô tô đâm chết :))
Mày có chửi bố mẹ m k. Mày có bảo m địt mẹ m k. M có sủa tiếng chó không. Có hay k tl như người đi tiếng chó dài quá k ai đọc
Mày cãi là k đi để mua lại tý tự trọng cho bố mẹ m k đc à
 

volam2201214

Thạc sĩ
Mày có chửi bố mẹ m k. Mày có bảo m địt mẹ m k. M có sủa tiếng chó không. Có hay k tl như người đi tiếng chó dài quá k ai đọc
cái địt mẹ nhà mày nữa ngu lại từ hào như mình thông minh lắm :)) , bị bố chửi cho ko khác gì 1 con súc vật vẫn cười sung sướng,địt mẹ thằng bố con mẹ mày bị tao tổng sỉ vả cho như chó mà vẫn ngồi cười,địt mẹ mày tao hỏi thật mày có hiểu tiếng người ko con súc vật ????hiểu thì phải biết nhục để mà cắm mặt vào hố xí nốc cứt mà ăn cho xứng đáng là 1 con súc vật nhé con trai
.dc rồi bố sẽ cố ỉa thêm cho con ăn.rep lại tao tiếp chứng tỏ mày đồng ý há mồm ra đớp cứt của tao và chứng tỏ mày đồng ý bố mẹ mày đã bị ô tô đâm chết :))
 
cái địt mẹ nhà mày nữa ngu lại từ hào như mình thông minh lắm :)) , bị bố chửi cho ko khác gì 1 con súc vật vẫn cười sung sướng,địt mẹ thằng bố con mẹ mày bị tao tổng sỉ vả cho như chó mà vẫn ngồi cười,địt mẹ mày tao hỏi thật mày có hiểu tiếng người ko con súc vật ????hiểu thì phải biết nhục để mà cắm mặt vào hố xí nốc cứt mà ăn cho xứng đáng là 1 con súc vật nhé con trai
.dc rồi bố sẽ cố ỉa thêm cho con ăn.rep lại tao tiếp chứng tỏ mày đồng ý há mồm ra đớp cứt của tao và chứng tỏ mày đồng ý bố mẹ mày đã bị ô tô đâm chết :))
M k thể nói dối là k để mua lại cho bố mẹ m chút tự trọng à. Đàn ông lên nói không tôi k làm những việc trên
 
Ông ấy tu thì kệ, đéo hiểu ở đâu ra 1 đám rồ chạy theo vái lạy rồi làm đủ trò, dân trí thấp vl
M đéo trong nghề đéo hiểu . Tao cá với m luôn đcm nó biết thừa trò buff bình luận trên tik tok. Tolll và nhóm buff tổng cộng 10k nick tik tok bài lol nào cũng vào khen . Thằng nào dám thề nhóm 10k nick tik tok có những nick còn chưa cả đổi tên để là username . Có đa số là kênh đúng 1 video nếu liên quan đến tk tuê thì bố mẹ chúng mày chết. Tuệ con đâu 1 tk vào thề lấy trong sạch cho thầy tuệ chúng mày nào
 

galaxys2

Yếu sinh lý
M đéo trong nghề đéo hiểu . Tao cá với m luôn đcm nó biết thừa trò buff bình luận trên tik tok. Tolll và nhóm buff tổng cộng 10k nick tik tok bài lol nào cũng vào khen . Thằng nào dám thề nhóm 10k nick tik tok có những nick còn chưa cả đổi tên để là username . Có đa số là kênh đúng 1 video nếu liên quan đến tk tuê thì bố mẹ chúng mày chết. Tuệ con đâu 1 tk vào thề lấy trong sạch cho thầy tuệ chúng mày nào
Tao thì không quan tâm bọn tu hành này, nhưng thấy cảnh dân bu theo làm đủ trò thì thấy quan ngại vl, mong chính quyền dẹp sớm mấy trò này
 
Đm sư đi buff bình luận đi thuê diễn viên quần chúng vãi lồn cãi đi đcm xạo lol lên cả web sex pr tưởng bố đéo biết team chúng mày à. Chả tk đéo nào làm fb trên 5 năm k nhìn ra đâu
 
Tao thì không quan tâm bọn tu hành này, nhưng thấy cảnh dân bu theo làm đủ trò thì thấy quan ngại vl, mong chính quyền dẹp sớm mấy trò này
Dân địt gì thầy tuệ m thuê quần chúng đấy. M tưởng công an rảnh lol bảo vệ tk sư đấy à. Dân vn ngu n lợi dụng cứ thấy đông bu vào n thuê 100 quần chúng để làm hình ảnh đcm vốn mạnh vcl. Giờ công an đứng đấy đéo quá 1 tuần quần chúng đéo dám diễn dân n k thấy đông n k hóng là hết vị
 

galaxys2

Yếu sinh lý
Dân địt gì thầy tuệ m thuê quần chúng đấy. M tưởng công an rảnh lol bảo vệ tk sư đấy à. Dân vn ngu n lợi dụng cứ thấy đông bu vào n thuê 100 quần chúng để làm hình ảnh đcm vốn mạnh vcl. Giờ công an đứng đấy đéo quá 1 tuần quần chúng đéo dám diễn dân n k thấy đông n k hóng là hết vị
tao mong lời mày nói là đúng, để cho bọn đội lốt tu hành làm bậy chết cụ chúng nó đi. Tu thì ở mẹ nó trong chùa cho yên ổn, đéo hiểu ra đường làm trò con bò làm cl gì
 
Giờ nhé nếu dân kính thầy tuệ thật thì dù công an chặn dân n vẫn đứng thật bên đường bái từ xa. Bố m để lời ở đây 7 ngày nữa t bảo đảm địt có cả ở xa xem thầy. Đings như khi thầy lên hà nội 1 đứa ra xem đéo nổi. Thầy địt gì chơi mkt hiệu ứng đám đông bơm seeding tik tom thuê diễn viên quần chúng . Giờ công an nó canh 24/7 hết seeding xem còn phét là vạn dân yêu k
 
tao mong lời mày nói là đúng, để cho bọn đội lốt tu hành làm bậy chết cụ chúng nó đi. Tu thì ở mẹ nó trong chùa cho yên ổn, đéo hiểu ra đường làm trò con bò làm cl gì
Còn tao còn mày nhé dân n kính thầy thì n đứng bên đường n vái vọng xem 1 tuần nữa có chó nó vái nhé đcm truyền thông bẩn rõ như ban ngày vụ clone tk nào giỏi cãi xem
 
Tao thì không quan tâm bọn tu hành này, nhưng thấy cảnh dân bu theo làm đủ trò thì thấy quan ngại vl, mong chính quyền dẹp sớm mấy trò này
M nghĩ n k thuê 100 đứa quần chúng dân có rảnh lol bu nó k. H đánh nhau 30 ng vào xem dân n cũng bu rồi có đéo gì lạ chiêu trò rẻ tiền đéo hiểu trên xam này là clone của team kia hay có tk ngu tin thật
 

Lê Tùng Vân©

Tao là gay
Giả dụ tk này n bảo n tu thích minh tuệ đạo riêng giáo riêng thì chả ai làm j nó. Nhưng lại dìm bọn phật cái giáo nổi tiếng u mê chó điện xuống để nâng bản thân lên . Bóc chuyện xấu của phật chó ra để pr. Lại còn đéo có kinh sách để giảng. Nên đc quả này công an nó canh là tịt r . Kế hoạch hay nhưng mượn danh ngu. Chuẩn bị đéo kỹ. Chọc 2 thế lực lớn 1 là nhà phật 2 là nhà nc. Chưa làm đã thấy ăn cứt r. Dân vn ví dụ lũ xàm này ngu như con chó . Chùa mà sập hết lấy đéo đâu để lũ ngu thua con chó như chúng mày yên phận. Nên phật chỉ đàn áp chứ đéo diệt còn quản dân . Tk tuệ muốn diệt phật thì đm 2 thế lực n đì đéo quá 30 ngày là chìm
Địt mẹ mày ngta đi như vậy mấy năm nay rồi, do bọn youtuber , tiktoker đu bám kiếm fame nên dân nó tò mò đi theo phá rối thôi. Địt con mẹ mày
 
Địt mẹ mày ngta đi như vậy mấy năm nay rồi, do bọn youtuber , tiktoker đu bám kiếm fame nên dân nó tò mò đi theo phá rối thôi. Địt con mẹ mày
H tao vs m cá k h công an nó canh 7 ngày là địt làm trò đc nữa. Đéo phải đổ lỗi đâu. Địt có 100 tk quần chúng bu đông làm dân nó tò mò chó n ra xem thầy mày. Mẹ thích lấy tiếng lắm cơ
 
Bên trên