• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Thích Minh Tuệ

volam2201214

Thạc sĩ
=)))) thằng bất lực kìa cãi tao vụ làm thuê đi =))) hay lại bảo ngủ từ 9h sáng đến 6h chiều liên tục 17 ngày
cả cái xam này ai tin nó bố mày xem 1 cái tay nào
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 

volam2201214

Thạc sĩ
=)))) thằng bất lực kìa cãi tao vụ làm thuê đi =))) hay lại bảo ngủ từ 9h sáng đến 6h chiều liên tục 17 ngày
cả cái xam này ai tin nó bố mày xem 1 cái tay nào
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 

mebangao003

Yếu sinh lý
Bình thường thì chẳng ai quan tâm rồi
Đạo đức suy đồi nên con người không tự vấn được chính mình. Rất may còn chút ít lương tri thức tỉnh nên xem ông ấy, mới giật mình nhìn lại bản thân thôi mày. Tung hô, đi theo, học theo nó như kiểu cuống cuồng thay đổi, mong nhanh gột rửa được bản thân. Nhưng mày nghe câu: dục tốc bất đạt rồi đấy.
 
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))

ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
=))) như cái mày ấy nhỉ uất hận thế à muốn thắng lắm k tk làm thuê
 

volam2201214

Thạc sĩ
=))) như cái mày ấy nhỉ uất hận thế à muốn thắng lắm k tk làm thuê
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))

ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
=))) trên vừa triết lý lắm xuống đã bày rõ thằng vô học làm chân tay r. spam nào tk vô học cho mn xem m giống con khỉ bị tao làm trò hề
 

volam2201214

Thạc sĩ
=))) trên vừa triết lý lắm xuống đã bày rõ thằng vô học làm chân tay r. spam nào tk vô học cho mn xem m giống con khỉ bị tao làm trò hề
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 

volam2201214

Thạc sĩ
=))) trên vừa triết lý lắm xuống đã bày rõ thằng vô học làm chân tay r. spam nào tk vô học cho mn xem m giống con khỉ bị tao làm trò hề
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))

ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
=)))) tốt mn thấy m như con chó của tao spam theo ý tao m rất thành công vai con chó ghẻ
 

volam2201214

Thạc sĩ
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha


=)))) tốt mn thấy m như con chó của tao spam theo ý tao m rất thành công vai con chó ghẻ
 

volam2201214

Thạc sĩ
=)))) tốt mn thấy m như con chó của tao spam theo ý tao m rất thành công vai con chó ghẻ
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 

volam2201214

Thạc sĩ
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha


=)))) tốt mn thấy m như con chó của tao spam theo ý tao m rất thành công vai con chó ghẻ
 

volam2201214

Thạc sĩ
thày cn h này biệt giam mẹ rồi nhưng mà vẫn cố phản động tý =)))
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))
Chưa trôi ng đi qua vẫn đọc đc
ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
 

Cà Chớn

中国
Chủ thớt
con súc vật rác rưởi , ng ta đi tu cũng đéo để yên cho ng ta tu xong mang lên mạng chửi như 1 con súc vật địt mẹ thứ rác rưởi cạn bã :)) bị t chửi cho cay nên h đi đâu cũng theo đuôi để cắn đít mong dc t ỉa cho vài bãi cứt vào mồm :))
https://xamvn.tube/threads/79241/đây bài viết của mày đây bị cả thiên hạ chửi cho ko bằng 1 con súc sinh mà vẫn trơ trơ mặt nên đòi cắn người kkakaka bố cho cả thiên hạ thấy hành động súc vật của mày
tao thật ra đéo bênh ai cả, nhưng nói thật bài viết của mày nó ngu đéo chịu dc, bố nói thật, tao hỏi thật đầu óc mày có vấn đề ko mà có thể phát ngôn ra những câu ngu hơn chó :)) làm bố ko chịu dc phải chửi cho con súc vật như mày sáng mắt =))

ngoan lắm bố bảo sủa là phải sủa ngay ngoan thế :))
sao chửi đuối thế bố chửi 10 câu ms chửi lại dc 1 câu thế con :)) hahaha
rõ mày bảo không ai dám bế
giờ bế đi rồi mày sủa lung tung là sao?
 
Bên trên