• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Mỗi ngày một QR CAM free.

The fictional character

Yếu sinh lý
Như tiêu đề, mỗi ngày tao sẽ đăng một cái QR mà tao lụm được trên mạng. Do tao không bỏ thời gian ra xem xét nên có thể hay, có thể dở nhưng chắc chắn là nó vẫn còn hoạt động vào ngày tao post. Mấy thằng chúng mày có hứng thú thì vodka tao một cái nhá.

QR ngày hôm nay đây:
Password: 1aaaaa
 

Đính kèm

 • Screenshot_2023-11-09-17-34-09-027_com.mcu.guardingvision.jpg
  Screenshot_2023-11-09-17-34-09-027_com.mcu.guardingvision.jpg
  762.1 KB · Xem: 12,475
 • Guarding Vision_device_QR_20231109173602080.jpg
  Guarding Vision_device_QR_20231109173602080.jpg
  124.3 KB · Xem: 14,390

Tiều Cái

Yếu sinh lý
Như tiêu đề, mỗi ngày tao sẽ đăng một cái QR mà tao lụm được trên mạng. Do tao không bỏ thời gian ra xem xét nên có thể hay, có thể dở nhưng chắc chắn là nó vẫn còn hoạt động vào ngày tao post. Mấy thằng chúng mày có hứng thú thì vodka tao một cái nhá.

QR ngày hôm nay đây:
Password: 1aaaaa
Làm sao để quét t lên mạng vẫn kh có
 

The fictional character

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Vẫn là ngày hôm nay nhưng cho chúng mày 1 cái QR nữa.
Password: 1aaaaa

Thằng nào xem thì xem, không xem thì cút. Đừng có bấm cài đặt lung tung. Để giữ gìn cho mấy thằng khác còn xem.
 

Đính kèm

 • Guarding Vision_device_QR_20231109193059021.jpg
  Guarding Vision_device_QR_20231109193059021.jpg
  188.1 KB · Xem: 7,428
 • Screenshot_2023-11-09-19-30-36-924_com.mcu.guardingvision.jpg
  Screenshot_2023-11-09-19-30-36-924_com.mcu.guardingvision.jpg
  513.9 KB · Xem: 6,495
Bên trên