• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Chú ý Đăng link bot telegram lột đồ = ban

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Thôi xong chết cụ chúng mày,
Đăng link fake sex, dính ngay Manh Thuong
Fake xấu đéo thể nào cương,
Nên giờ nó ghét, nó tương vào mồm
Lột đồ trông xấu vãi lồn,
Ăn Ban cộng với, dí cồn đốt chim.

{what}{waaaht}
 
Bên trên